06.11

TIMAC AGRO ROMÂNIA SRL BUCUREȘTI anunță publicul interesat asupra luării de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila a deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului:“Construire hala producție și depozitare îngrășăminte chimice lichide pentru agricultură, pavilion administrativ, anexe tehnice și împrejmuire”, propus pentru a fi amplasat în județul Brăila, Municipiul Brăila, T26 – P2/1 – T26 – P 2/2: se va supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul APM Brăila – mun. Brăila, B-dul Independenței, nr 16, bl B5, în zilele lucrătoare între orele 9:00-13:00, precum și la următoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro – secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la   data publicării anunțului, pe pagina de internet a Agenției pentru   Protecția Mediului Brăila.
Publicul interesat, poate depune propuneri în ceea privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului,  la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Brăilaîn termen de   10 zile de la dată publicării anunțului pe pagina  de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Brăila.