ELEMENTE CHEIE ÎN FERTILIZAREA GRÂULUI ÎN PRIMĂVARĂ

Condițiile pedo-climatice, întrunite până la această dată, au permis o dezvoltare favorabilă a culturilor de cereale păioase în marea majoritate a regiunilor țării.

Rezerva de umiditate la cultura grâului de toamnă, prezintă valori apropiate de optim în Maramureș, Oltenia, Crișana și Banat, precum și în cea mai mare parte a Munteniei, Transilvaniei și Dobrogei.

În zona Moldovei conținutul de apă al solului se situează în limite scăzute și foarte scăzute, manifestandu-se  fenomenul de secetă pedologică.

În funcție de temperaturile înregistrate în ultima perioadă sunt posibile reluări lente ale proceselor vegetative în cultura grâului de toamnă, cu precădere în zonele de sud, sud-est și vest a teritoriului. Sub aspectul fenofazei de vegetație, în funcție de data la care a fost efectuat semănatul, cultura de grâu se află în stadiul de răsărire, apariția frunzei a treia și înfrățire.

 

În perioada imediat următoare, odată cu creșterea temperaturilor și reluarea vegetației, se recomandă aplicarea fertilizanților pe bază de azot pentru a stimula procesele de creștere și dezvoltare a plantelor. Un rol deosebit de important, sub aspectul nutriției culturii de grâu, îl are aplicarea îngrășămintelor pe bază de sulf, element implicat în mod direct în realizarea producțiilor superioare cantitativ și calitativ. Pentru realizarea unei tone de produs principal plus producția secundară aferentă, grâul consumă până la 11 kg SO3 așadar doar prin aplicarea de fertilizanți foliari pe bază de sulf nu putem satisface pe deplin necesarul culturii. Principalul aspect de care trebuie să ținem cont, atunci când alegem sortimentul de îngrășăminte pe bază de sulf, este acela de acidifiere a solului. Prin aplicarea fertilizanților clasici care conțin sulf și azot are loc fenomenul de scădere a valorii pH cu implicații nefavorabile asupra dezvoltării plantelor.

Pentru a satisface pe deplin atât necesarul de sulf al culturii de grâu cât și o parte din doza de azot recomandăm aplicarea produsului Sulfammo 25 MPPA DUO în doză de 150-200 kg/ha la reluarea vegetației în primăvară. Conținutul ridicat în azot amoniacal, preluat cu prioritate de către plantele tinere și procentul de azot nitric imediat disponibil, pe de o parte precum și prezența în compoziția îngrășământului a compusului patentat MPPA DUO pe de altă parte fac din Sulfammo 25 un produs ideal pentru fazele intense de absorbție a azotului acționând atât asupra elementelor conținute în produs prin protejarea acestora împotriva fenomenelor de levigare și volatilizare cât și asupra solului prin punerea la dispoziția plantei a elementelor ce se găsesc deja acolo. Datorită compusului MPPA DUO produsul nu are acțiune acidifiantă asupra solului și totodată prin acțiunea precursorului fitoregulator XCK este stimulată creșterea sistemului radicular, plantele beneficiind de o suprafață mai mare de contact cu solul și implicit având la dispoziție o rezervă mai mare de apă și nutrienți.

Suplimentar, produsul conține magneziu, element esențial ce intră în alcătuirea moleculei de clorofilă, cu implicații directe în sinteza, transportul și depunerea substanțelor de rezervă produse de fotosinteză. Un aspect foarte important, care trebuie avut în vedere atunci când urmărim obținerea unor producții ridicate cantitativ la grâu, este fenomenul de înfrățire. Conform “Agriculture and Horticulture Development Board” (AHDB) (2019) producția în cultura de grâu este realizată în proporție de 60% de planta principală și 40% de către frați. Foarte importantă este buna dezvoltare a sistemului radicular existând o corelație între numărul de rădăcini adventive și numarul de frați în sensul că un frate este susținut de 6 rădăcini adventive. De aceea prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție trebuie să stimulăm dezvoltarea sistemului radicular pentru ca frații formați să

ajungă la un nivel de producție egal cu planta mamă.

Atunci când la ieșirea din iarnă, în urma controlului efectuat în cultură, sesizăm o slabă dezvoltare a sistemului radicular este recomandată aplicarea produsului Fertiactyl Trium în doză de 2 lt/ha. Prin acțiunea sinergică a substanțelor active din produs are loc o mai bună dezvoltare a sistemului radicular, îmbunătățirea randamentului fotosintezei, creșterea gradului de asimilare a nutrienților aplicați cât și mobilizarea din rezerva solului a elementelor nutritive aplicate în anii anteriori.

Lansat în anul 2021, produsul ASTELIS, obținut în urma parteneriatului strategic dintre Grupul Roullier și Rothamsted Institute, are un mod de acțiune unic asupra plantelor monocotiledonate influențând atât dezvoltarea radiculară cât și pe cea vegetativă cu implicații directe asupra productivității. Se utilizează în cultura de grâu în doză de 3 lt/ha cu aplicare în primăvară după repornirea în vegetație a culturii până în stadiul de primul internod “spic la 1 cm” (maxim BBCH 31). Produsul acționează asupra dezvoltării sistemului radicular îmbunătățind mobilizarea și absorbția nutrienților de către plantă, stimulează dezvoltarea fraților și crește fertilitatea și productivitatea acestora, iar datorită complexului AIS are loc o îmbunătățire a răspunsului plantei la acțiunea factorilor de stres.

Compensarea dozelor de îngrășăminte mai reduse ce se vor utiliza în această primăvară pe fondul creșterii prețurilor se poate face doar prin îmbunătățirea coeficientului de utilizare a nutrienților. Doar aplicarea biostimulatorilor poate infuența creșterea disponibilității nutrienților din sol, precum și îmbunătățirea absorbției, translocării și utilizării nutrienților de către plante.

Fii cu un pas înainte cu Timac Agro! FarmTheFuture! Cultivă viitorul!
Soluții performante adaptate fiecărei culturi. Asa lucrăm astăzi pentru a crea tehnologiile de mâine pentru că viitorul  începe prin înțelegerea nevoilor fermierilor nostri.