Soluțiile Timac Agro pentru protecția fosforului împotriva blocării sau retrogradării

FOSFORUL

Intervine în dezvoltarea sistemului radicular;
• stimulează înfrățirea la cereale ( în lipsa fosforului înfrățirea va fi foarte slabă );
• este un factor de precocitate;
• macroelement esențial pentru creșterea plantelor;
• are rol în fructificare și formarea semințelor;
• este un element foarte mobil în plantă (nu ca în sol) circulând atât prin xylem cât și prin
floem fiind transportat foarte usor din frunzele mature către cele tinere în cazul unei
deficiențe;
• se absorbe majoritar în plantă prin difuzie (peste 91 %) fapt ce impune ca aplicarea să se
facă în imediata apropiere a sistemului radicular (un sistem radicular bine dezvoltat
facilitează absorbția fosforului );
• din cauza mobilității reduse în sol se recomandă aplicarea fosforului în mai multe
straturi (sub arătură o parte, la pregătirea patului germinativ o altă parte și langă sămanță
odată cu semănatul sub formă de microgranule);
• excesul de fosfor induce carențe de zinc;
• disponibilitatea fosforului este influențată de pH-ul solului. În solurile cu pH acid
(sub 6,8) fosforul interacționează cu aluminiul și fierul formând compuși insolubili.
În solurile cu pH alcalin (peste 7,2) fosforul interacționează cu calciul formând
compuși insolubili sub formă de fosfat de calciu;

Soluțiile Timac Agro pentru protecția fosforului împotriva
blocării sau retrogradării

                                                 

TOP PHOS

Este un produs ce conține monocalciu fosfat COMPLEXAT de un
agent organic printr-o punte de calciu.

 

 

 

 

Beneficii:

• fosfat PROTEJAT împotriva fixării și retrogradării în ORICE TIP DE SOL
• fosfat solubil în apă IMEDIAT DISPONIBIL pentru plante
• fosfat solubil în apă DISPONIBIL PE TERMEN LUNG
• MPPA DUO –este o asociație între complexul MPPA (European patent
945000107) și agentul fiziologic, acționând ca un precursor fitoregulator XCK
(European patent EP 0150090).

 

 

MPPA  este un complex natural bazat pe extrase de origine organică conținând molecule polifenolice solubilizate cu masă moleculară diferită.

 

Moleculele cu masă moleculară mare mențin solubilitatea în citrat de amoniu neutru și apă a fosforului care îi permit o bună eficiență a fosforului chiar și în condiții de retrogradare calcaroasă sau retrogradare datorită ionilor de fier sau
aluminiu în solurile acide. Moleculele cu masă moleculară mică prind cationii din soluția solului și îi protejează împotriva fenomenului de blocare sau retrogradare.
XCK este un precursor fitoregulator ce stimulează dezvoltarea sistemului radicular pentru o mai bună absorbție a apei și a sărurilor minerale.

 

Articol semnat de Daniel Raicu, Product Manager

Timac Agro România