Importanța unui start reușit la culturile de toamnă

Producția agricolă este influențată în principal de factorii naturali, în special de cei climatici precum și de nivelul tehnologic, științific și valoarea investițiilor . Variabilitatea spațio-temporală a parametrilor meteorologici, determină fluctuația producțiilor, abaterea de la potențialul genetic de producție, iar în unele situații compromiterea lor. Cerințele plantelor cultivate față de condițiile meteorologice diferă de la o fenofază la alta, atingând valori maxime în perioadele critice. În situația în care condițiile climatice din aceste perioade nu sunt conform cu cerințele plantelor vor avea loc scăderi progresive de producție putându-se ajunge la compromiterea întregii recolte, în funcție de persistența și intensitatea elementelor perturbatoare. În perioada următoare va începe semănatul culturilor de rapiță și grâu, o perioadă dificilă pe fondul actual al lipsei de precipitații ce se manifestă la nivelul întregii țări.

 

In acest context întreaga cantitate de nutrienți este aplicată prin împrăștiere urmată de încorporare, această practică putând avea un impact negativ asupra startului culturii. Atât în cazul culturii de grâu ,ce posedă un sistem radicular cu o capacitate scăzută de absorbție și solubilizare a elementelor nutritive din sol cât și în cazul culturii de rapiță unde rezerva de nutrienți din bob este redusă, este recomandată aplicarea ultralocalizată a unei cantități de îngrășământ cu o solubilitate ridicată pentru a asigura o răsărire cât mai uniformă a plantelor cât și pentru a recupera eventualele întârzieri din vegetație ce pot să apară din cauza răsăririi târzii pe fondul lipsei de precipitații.

Cum putem asigura un start mai bun al plantelor în toamnă ?
• Plasarea unei cantități de nutrienți lângă sămânță (ultralocalizat);
• Furnizarea de elemente minerale în forme solubile ce pot fi preluate chiar de sistemul de
rădăcini embrionare;
• Plasarea lângă sămânță odată cu partea minerală a unor compuși cu rol biostimulator;

 

 

De ce biostimulatorii microgranulați Timac Agro ?

 

 

• Intensifică și accelerează creșterea inițială a plantelor tinere (plantele tinere se pot
dezvolta rapid doar dacă au nutrienți disponibili și ușor asimilabili în imediata
apropiere a sistemului radicular);
• Asigură o răsărire mai eficientă și o densitate mai bună a culturii (semințele mici
nu au suficiente elemente nutritive în endosperm pentru a asigura o răsărire rapidă);
• Asigură o utilizare mai eficientă a elementelor nutritive din sol (un sistem radicular
mai bine dezvoltat are acces la o rezervă mai mare de apă și hrană);
• Rezistență la patogeni și buruieni (prezența lângă sămânță a unei cantități de
nutrienți accelerează dezvoltarea inițială a plantelor, astfel că plantele vor acoperi mai
repede rândurile);
• Combate carența indusă (toamna târziu activitatea microbiologică și absorbția
nutrienților este redusă din cauza temperaturilor scăzute);

 

Pentru cultura de rapiță se recomandă aplicarea produsului Pinkstart Boron atunci când semănatul se face în epoca optimă sau Physiostart / Greenstart atunci când semănatul se face mai târziu în doză de 25 kg/ha.

 

 

 

La cultura de grau se poate aplica Greenstart sau Physiostart în doză de 25-30 kg/ha.

 

Articol semnat de Daniel Raicu, Product Manager

Timac Agro România