ÎNGRĂȘĂMÂNT NP (Mg, S) CU CONȚINUT DE ROCĂ FOSFATICĂ MOALE MĂCINATĂ 8-30-0 CU BOR (B)ȘI ZINC (Zn)

Compoziție
8 % Azot total (N)
8 % azot amoniacal (N)
30 % Anhidridă fosforică (P2O5)
22,5 % P2O5 solubilă în citrat de amoniu neutru și în apă
21 % P2O5 solubil în apă
7,5 % P2O5 solubilă numai în acizi minerali
2 % Oxid de magneziu (MgO) total
8 % Anhidridă sulfurică (SO3) totală
0,15 % Bor total (B)
0,1 % Zinc total (Zn)
Densitate : 1,05 +/- 0,05

MPPA DUO
- Protejează nutrienții din fertilizant împotriva retrogradării ireversibile în sol.
- Mobilizează nutrienții din soluția solului
- Stimulează dezvoltarea sistemului radicular.

TOP PHOS
Protejează fosforul din fertilizant împotriva retrogradării și fixării în orice tip de sol.

Solicită mai multe informații