ÎNGRĂȘĂMÂNT NP (Mg, S) CU CONȚINUT DE ROCĂ FOSFATICĂ MOALE MĂCINATĂ 8-30-0 CU BOR (B)ȘI ZINC (Zn)

  Compoziție
  8 % Azot total (N)
  8 % azot amoniacal (N)
  30 % Anhidridă fosforică (P2O5)
  22,5 % P2O5 solubilă în citrat de amoniu neutru și în apă
  21 % P2O5 solubil în apă
  7,5 % P2O5 solubilă numai în acizi minerali
  2 % Oxid de magneziu (MgO) total
  8 % Anhidridă sulfurică (SO3) totală
  0,15 % Bor total (B)
  0,1 % Zinc total (Zn)
  Densitate : 1,05 +/- 0,05

  MPPA DUO
  - Protejează nutrienții din fertilizant împotriva retrogradării ireversibile în sol.
  - Mobilizează nutrienții din soluția solului
  - Stimulează dezvoltarea sistemului radicular.

  TOP PHOS
  Protejează fosforul din fertilizant împotriva retrogradării și fixării în orice tip de sol.

  Solicită mai multe informații