Divizia de Nutriţie a Plantelor furnizează soluţii eficiente, fiabile şi prietenoase cu mediul graţie expertizei vaste, oferind soluţii pornind de la sol, până la frunze şi fruct.

Conceperea şi proiectarea îngrăşămintelor şi amelioratorilor de sol ai viitorului

O echipă internațională de doctori în chimie, fiziologie, biochimie, biologie moleculară și microbiologie, împreună cu inginerii agricoli, lucrează în colaborare cu șaizeci de universități și institute din întreaga lume la o serie de proiecte referitoare la caracteristicile specifice ale produselor noastre și la dezvoltarea unor instrumente unice în domeniul fertilizării. Eforturile acestora au făcut obiectul mai multor brevete și publicații științifice.

Sera noastră fenotipară

Unică în fertilizare privată și proiectată în colaborare cu INRA (Institutul Național de Cercetări Agricole din Franța), această instalație oferă posibilitatea măsurării creșterii sau a sănătății fiziologice a plantelor într-un mod nedistructiv. Recipientele de eșantionare sunt analizate automat împreună cu imagini de precizie, facilitând informatii semnificative pentru o fiabilitate și mai mare a rezultatelor.

Serele

Acestea oferă capacitatea de a evalua produsele într-o multitudine de climate. Controlul intensității luminii, a duratei expunerii solare, a temperaturii și a higrometriei permit reproducerea tuturor situațiilor agroclimatice naturale ale plantei.

Conceperea şi proiectarea îngrăşămintelor şi implementarea schimbărilor necesare pentru agricultura de mâine
Capacitatea totală a serelor
3000
plante
5
sere
25
tone