1.Protectia datelor în conformitate cu GDPR

Vă informăm că datele dvs. personale (în continuare „Datele”) stocate în timpul vizitei dvs. pe site-ul
ro.timacagro.com (în continuare „site-ul web”) și mai general, în contextul relației pe care o puteți
avea cu compania noastră, sunt procesate de catre TIMAC AGRO România

Bulevardul Dimitrie Pompeiu 10A, București 077190, România

Responsabil GDPR: Bogdan Mustețiu

E-mail: office@ro.timacagro.com

Datele colectate sunt destinate utilizării de către TIMAC AGRO România. Acestea vor fi transmise sau puse la dispoziția serviciilor noastre și a furnizorilor noștri, de servicii tehnice („subcontractanți”, astfel cum sunt definiți în reglementări), în scopul strict al sarcinii lor:

  • Web agency R2, 19 rue de Sevres – 75006 PARIS pentru analiza/ statistică;
  • TIMAC AGRO International, 27. av. Franklin Roosevelt 70158 F – 35408 Saint-Malo pentru analiza/ statistică;
  • Persoane care sunt implicate în procesele de recrutare ale Grupului Roullier (recrutare, resurse umane și management).

Accesul este strict guvernat de politicile de securitate existente, astfel încât intervenția umană asupra datelor este excepțională. În plus, un astfel de acces este guvernat de clauze contractuale standard, în conformitate cu cerințele în vigoare.

TIMAC AGRO România poate dezvălui datele dvs. către terți dacă o astfel de divulgare este autorizată și impusă de lege sau de o decizie judecătorească sau dacă o astfel de divulgare este necesară pentru a asigura protecția și apărarea drepturilor sale.În caz contrar, datele dvs. nu vor fi transferate sau puse la dispoziția niciunei terțe părți fără acordul dvs. prealabil.

TIMAC AGRO România nu va transfera Datele într-o țară terță către SEE. În cazul unui transfer în afara SEE, astfel de transferuri vor face obiectul unor garanții adecvate, cum ar fi clauzele standard cerute de Comisia Europeană.

2.Bazele legale și scopul colectării datelor cu caracter personal

Atunci când unele dintre Datele dvs. ne sunt necesare pentru încheierea unui contract la care dumneavoastră sau compania dvs. urmati sa fiti Parte sau pentru a îndeplini o obligație de reglementare, vă vom notifica în momentul colectării. Datele dvs. vor fi utilizate în moduri diferite, în funcție de motivul care v-a determinat să colaborati cu compania noastră:

  • Pe baza consimțământului dvs., pe care îl puteți retrage oricând fără a pune la îndoială legalitatea inițială a utilizării datelor dvs., va puteti crea cont personal, evalua  experiența și calificările dvs. până la pozițiile disponibile în Grupul Roullier,  pozițiile pentru care ați candidat. Aceste date ne permit, de asemenea, dacă este necesar, să vă informăm despre ofertele nou disponibile;

  • În scopul executării contractului dvs. sau a unui contract încheiat cu compania pe care o reprezentați (executarea serviciilor, facturare, monitorizarea executării contractului, livrare, servicii post-vânzare și reclamații, efectuarea de sondaje de satisfacție, gestionarea dosarului clienților, gestionarea facturilor neplătite și conflicte); Să proceseze și să răspundă la solicitările care pot duce, dacă este necesar, la o contractualizare (cerere de informații);

3. Drepturile persoanelor vizate și exercitarea acestor drepturi

Aveți dreptul de a accesa, modifica datele eronate care vă privesc și, în cazurile și în limitele prevăzute de reglementări, să nu fiti de acord, să ștergeți sau să limitați utilizarea anumitor date ale dvs. sau să solicitați nedistribuirea acestora în vederea transmiterii lor către un terț.

Pentru a vă exercita drepturile sau pentru orice informații, trebuie doar să ne scrieți la adresa office@ro.timacagro.com

și atașați, dacă este necesar, orice document care vă dovedește identitatea și cererea. De asemenea, ne puteți contacta în acest scop prin poștă la:

TIMAC AGRO International, 27. av. Franklin Roosevelt, B.P. 70158, F – 35400, Saint-Malo, France

De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere. Autoritatea franceză de supraveghere este Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07.

4. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dvs. vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior, în special pentru următoarele perioade:

-Executarea și monitorizarea contractelor:  1 an după încheierea relației comerciale

-Cunoștințe ale clienților, prospectare: 3 ani de la ultimul contact sau până la solicitarea ștergerii

-Recrutare: 2 ani de la ultimul contact cu candidatul

-Efectuarea unei operațiuni de solicitare: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la primul contact de la prospect

-Gestionarea operațiunilor de prospecțiune tehnică (standardizare,  duplicare): 3 ani de la colectarea datelor sau primul contact de la prospect

-Selectarea persoanelor pentru a efectua loialitate, prospectare, cercetare, sondaje, testarea produselor și acțiuni de promovare: 3 ani de la colectarea datelor sau primul contact de la prospect

-Programul de loialitate (sondaje de satisfacție, reclamații și managementul serviciilor post-vânzare): durata relației comerciale

-Gestionarea relațiilor cu clienții (efectuarea de studii, anchete și teste de produs): durata relației comerciale -Efectuarea sondajelor clienților: durata relației comerciale

-Organizarea de concursuri, loterii sau orice operațiune promoțională: 3 ani de la sfârșitul relației comerciale sau de la ultimul contact

-Actualizarea dosarelor de prospectare de către organismul responsabil cu gestionarea listei care se opune solicitării telefonice: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la primul contact de la prospect

-Gestionarea opiniilor oamenilor cu privire la produse, servicii sau conținut: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la primul contact al prospectului

-Gestionarea cererilor de acces, rectificare și opoziție: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la primul contact de la prospect -Păstrarea unei liste de opoziție la prospectare: 3 ani de la data listării

-Creerea și gestionarea clientului și a fișierului prospect: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la ultimul contact făcut de prospect

-Gestionarea datoriilor neplătite, precontencios și litigiu: precontencios: până la soluționarea pe cale amiabilă sau, în caz contrar, până la prescrierea acțiunii în justiție. Litigii: până când remedierile nu mai sunt disponibile

-Dezvoltarea statisticilor comerciale: 3 ani fie de la colectarea datelor, fie de la primul contact de la prospect.

Înainte de expirarea acestor termene, vă putem contacta din nou pentru a afla dacă sunteți de acord cu o stocare mai lungă a datelor dvs., caz în care termenele indicate mai sus vor începe să ruleze din nou.

La sfârșitul acestor perioade, datele vor fi șterse din bazele de date active și, dacă este necesar, arhivate pentru o perioadă care nu depășește termenele legale de prescripție sau obligațiile de arhivare aplicabile. După expirarea acestor termene, datele vor fi distruse.

5. Caracterul obligatoriu sau optional al furnizării de date atunci când utilizati formularul de contact

Datele solicitate de catre TIMAC AGRO România pentru realizarea scopurilor descrise mai sus sunt indicate printr-un asterisc (*) pe formularul de contact. Dacă nu completați aceste câmpuri obligatorii, nu vă vom putea urmări solicitările și / sau vă vom oferi serviciile dorite. Într-adevăr, furnizarea acestor date este o condiție pentru evaluarea aplicației dvs. online, altfel nu veți putea aplica. Datele care nu sunt marcate cu un asterisc sunt opționale și ne permit să vă cunoaștem mai bine și să îmbunătățim atât comunicarea, cât și serviciile noastre către dvs. Cu excepția cazului în care este prevăzut de reglementările locale, trebuie să vă asigurați că datele transmise ca parte a cererii dvs. (informații completate direct sau atașamente) nu conțin informații sensibile. Informațiile sensibile sunt considerate a fi informații care, direct sau indirect, dezvăluie că sunteți sau nu membru al unui grup etnic sau al unei presupuse rase; moravuri; preferințele sexuale; opinii politice, religioase sau filosofice; activități sindicale sau mutualiste; posibilele voastre condamnări sau infracțiuni; precum și numărul dvs. de securitate socială.